سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقدمه ای در خصوص چک های برگشتی

استعلام از بانک مرکزی

یکی از معضلاتی که همواره در عرصه صنعت و بازار با آن در معاملات مختلف رو به رو بوده ایم، مسئله چک برگشتی است. بسیاری از افراد پس از رقم زدن معاملات مختلف با افراد در بازار اقدام به نوشتن چک به جای پول نقد می کنند و از آنجایی که توان شارژ کردن حساب خود را در طی بازه زمانی مشخص ندارند، چک آنان برگشت می خورد. برگشتن خوردن چک از طرف هر فردی در بازار منجر به خدشه دار کردن اعتباروشخصیت فرد مذکور می گردد که هر چقدر تعداد این چک های برگشتی زیاد شود، باعث می شود که اعتبار شخص مذکور به تا حد زیادی از بین برود. حال این سوال پیش می آید که چگونه می توان پیش از رقم زدن هر معامله ای به این نکته دست یافت که فرد معامله گر چک برگشتی زیادی دارد و یا اینکه نسبت به پرداخت بدهی های خود فردی ملتزم و متعهد می باشد؟ در ادامه به یکی از بهترین راهکار برای فهم این مطلب خواهیم پرداخت.

سامانه اعتبار سنجی بهترین راه شناخت افراد ( رتبه بندی اعتباری – اعتبار سنجی مرات )

برای شناخت افراد پیش از شروع هر معامله ای سامانه اعتبار سنجی می توانند بهترین کمک را به فرد کنند تا از هر گونه قضاوت های شخصی به دور بود و میزان چک های برگشتی افراد را به طور قطعی در سامانه اعتبار سنجی فهمید و نه اینکه به گفته ها و قیل و قال های دیگران تکیه نمود. بنابراین سامانه اعتبار سنجی که برای سنجش و ارزیابی افراد حقیقی و حقوقی معیارها و ملاک های گوناگونی را مورد ارزیابی قرار می دهند، به مسئله چک های برگشتی افراد نیز اهتمام ویژه ای داشته اند. به همین منظور تمامی چک های برگشتی افراد حقیقی و حقوقی در سامانه اعتبار سنجی آن ها به طور دقیق و کامل ثبت و ضبط می گردد تا به هنگام استعلام از سامانه اعتبار سنجی پی به میزان وفاداری افراد مختلف از بدهی های آنان برد. با استعلامی که صورت می گیرد، به راحتی  و با سندیت کامل می توان فهمید که فرد معامله گر دارای چند نسخه چک های برگشتی و با چه میزان چک های برگشت خورده بوده است و یا اینکه ممکن است فرد مذکور چک برگشتی تاکنون نداشته و وضعیت وی در سامانه اعتبار سنجی سفید و مطلوب باشد. بنابراین افراد پیش از اجرای هر معامله ای با نتایجی که از سامانه اعتبار سنجی به دست می آورند، می توان بهتر و مطمئن تر دست به معامله بزنند و با کسانی معامله خود را از سر بگیرند که از وضعیت مطلوب و مناسبی در این گونه از سامانه ها برخوردار است و حتی الامکان از هر گونه معامله با افرادی پرهیز کنند که صدور چک های برگشتی زیادی در کارنامه قرمز آنان مشاهده می شود.

تأثیر سامانه اعتبار سنجی در کاهش تعداد چک های برگشتی ( اعتبار سنجی مرات – رتبه بندی اعتباری )

با توجه به اینکه تمامی چک های برگشتی در سامانه اعتبار سنجی درج می گردد، همین امر سبب شده است تا افراد مختلف حقیقی و حقوقی برای انجام دادن معاملات گوناگون خود و برای حفظ وجهه اقتصادی خود در بازار از هر گونه چک های برگشتی به دور بوده تا علاوه بر اینکه شخصیت خود را در بازار معامله گری حفظ می کنند و مردم او را به عنوان یک فرد معتمد و قابل اعتماد می شناسند، رتبه خود را نیز در سامانه اعتبار سنجی ارتقاء داده تا دست به هر معامله ای بزنند. بنابراین سامانه اعتبار سنجی تا حد بسیار زیادی به کاهش شدید و چشمگیر تعداد چک های برگشتی کمک شایانی نموده اند. گزارشات چک های برگشتی در فرم اعتبار سنجی لحاظ می گردد و به راحتی چک های برگشتی در فرم اعتبار سنجی قابل مشاهده می باشد .( رتبه بندی اعتباری – اعتبار سنجی مرات )

لذا حضور سامانه اعتبار سنجی ( سایت اعتبار سنجی ) موجب کاهش چشمگیر تعداد چکهای برگشتی می گردد.